Daňový doklad, fakturace – vědomostní kvíz

Daňový doklad fakturace – jak mít doklady správně a bez chyb? Udělejte si rychlý vědomostní kvíz, díky kterému budete rychle vědět, jak jste na tom a jestli neděláte zbytečné chyby.

daňový doklad fakturace

1. Který údaj nepatří mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu u DPH?

a) datum vystavení dokladu

b) evidenční číslo původního daňového dokladu

c) den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně

2. Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?

a) ano

b) ne

3. Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele, jedná-li se o podnikatele?

a) ano

b) ne

4. Které daňové a účetní doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?

a) doklady podle živnostenského zákona

b) účtenky podle zákona o evidenci tržeb

c) daňové doklady u DPH

5 Částka zaokrouhlení na daňovém dokladu u DPH podléhá dani?

a) ano

b) ne

6. Lze vystavit souhrnný daňový doklad u DPH za jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat?

a) ano

b) ne

7. Jaká je standardní nejdelší doba splatnosti faktur podle občanského zákoníku?

a) do 14 dnů

b) do 21 dnů

c) do 30 dnů

8. Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?

a) ano

b) ne

9. V jaké měně musí být uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?

a) zákon o dani z přidané hodnoty druh měny nestanoví

b) pouze v české měně

c) v české měně, nebo v eurech

10. Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?

a) ano

b) ne

Chcete znát správné odpovědi k testu Daňové doklady – fakturace? Podívejte se tady >>. Jestli se chcete dozvědět vše o účtování, evidenci a daňových aspektech majetku, podívejte se na video školení Účetní a daňové doklady, fakturace >>

Daňový doklad fakturace online školení >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>