Online školení

Nehmotný a hmotný majetek

účetní a daňové aspekty pro rok 2021

video-online školení    kód kurzu: 2106      1850 Kč

Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

Kurz pro firemní pokladní, lektor Tomáš Líbal, online, záznam,

Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce

Jedná se o celodenní školení o objemu téměř 6 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video záznam školení, navíc získáte písemné podklady odborného, avšak jednoduchého a srozumitelného textu.

Co se na školení dozvíte?

 • Novela zákona o daních z příjmů
  Zrušení kategorie nehmotného majetku - jak se bude postupovat při odpisování u základu daně z příjmů např. u software. Zrušení kategorie nehmotného majetku - jak se bude postupovat při odpisování u základu daně z příjmů např. u software.
 • Novela zákona o daních z příjmů
  Zvýšení finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat a jejich dopad na praxi.
 • Novela zákona o daních z příjmů
  Postup při daňovém a účetním posouzení u technického zhodnocení po změnách u daně z příjmů.
 • Novela zákona o daních z příjmů
  Mimořádné odpisy hmotného majetku v podmínkách roku 2020 a 2021 - kdy se dají využít, jaký je postup výpočtu, kdy bude výhodné jejich využití.
 • Účetní a daňové vymezení pojmů související
 • Forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů
 • Ocenění v účetnictví a dani z příjmů
 • Odpisování – daňové a účetní
 • Technické zhodnocení z účetního a daňového pohledu - rozdíly
 • Nejčastější chyby v účtování a daňovém posuzování
 • Inventární karty – náležitosti a forma
 • Vnitropodniková směrnice o vymezení, oceňování a účtování včetně dopadů změn způsobených novelou zákona o daních z příjmý platnou od roku 2020, resp. 2021
 • Vazba na DPH a majetkové daně
 • Vybrané problémy související s různými způsoby financování pořízení majetku
 • Časté chyby a omyly

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Účetní a hlavní účetní
 • Auditory
 • Daňové poradce
 • Finanční manažery

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Tomáš Líbal

a Ing. Petr Kout, CSc.

lektoři

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

Kurz pro firemní pokladní, lektor Tomáš Líbal, online, záznam,
 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

ŠKOLENÍM VÁS PROVEDOU ZKUŠENÍ LEKTOŘI

Ing. Petr Kout, Csc. a Tomáš Líbal

Kdo je Ing. Petr Kout, Csc.?

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Do roku 1990 pracoval jako vědecký a výzkumný pracovník. Od roku 1991 se věnuje účetnímu a daňovému poradenství, přednáškové a publikační činnosti. Od roku 1993 je členem Komory daňových poradců ČR. Působí jako učitel na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo, s.r.o.

Kdo je Tomáš Líbal?

Od roku 1991 se zabývá oborem účetnictví a daněmi. Přednášel v nejrůznějších kurzech a seminářích zaměřených na účetnictví a daně.

Poskytuje firmám poradenské služby v oblasti účetnictví a daní. Specializuje se také na elektronickou evidenci tržeb z účetního a daňového pohledu. Na některých přednáškách a při konzultacích, včetně zpracování daňových přiznání, spolupracuje s Ing. Petrem Koutem, CSc.

Jako autor a spoluautor se podílel na několika publikacích, učebních pomůckách, mnoha článcích zveřejněných v odborném tisku a webových portálech.
 

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.