Finanční úřad online

Využíváte pro svou práci finanční úřad online? V Online finančním úřadu najdete daňovou informační schránku a její modernizovanou verzi, která přináší zjednodušení, zrychlení a vyšší komfort elektronické komunikace s Finanční správou.

Daňový subjekt může prostřednictvím daňové informační schránky získávat informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu.

Může získávat také informace o svých právech a povinnostech a činit podání s využitím vybraných informací, které o něm správce daně zpracovává.

Finanční úřad online najdete tady >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>