Zdanění příjmů finančních podpor poskytovaných v rámci nouzového stavu

Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu

 

Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále pak skutečnosti, zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky ve smyslu ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). 

Z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů proto Generální finanční ředitelství k sděluje odpovědi na dotazy týkající se zdanění některých níže uvedených finančních podpor a k otázce započítání příjmů uvedených podpor do vlastního příjmu manžela/manželky

  • Jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné

  • Kompenzační bonus pro podnikatele

  • „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ

  • Poskytnuté dotace fyzickým osobám z dotačních programů ke zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vládami v souvislosti s pandemií COVID – 19, jako jsou např. COVID – BUS, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – GASTRO, COVID – UBYTOVÁNÍ, COVID – SPORT, COVID – KULTURA, aj. (dále také „Dotace v souvislosti s COVID – 19“) .

  • Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci

 

Odpovědi na tyto otázky naleznete zde:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-zdan-nekterych-financnich-podpor-nouzovy-stav-11324

 

Jednotlivé odpovědi lze shrnout do jednoduché tabulky:

Obdržený příjem Jedná se o příjem zdanitelný Započítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům  Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>