Karanténní příspěvek – tzv. „IZOLAČKA“

Karanténní příspěvek tzv. „izolačka“ bude platit zpětně od 1. března do 30. dubna 2021.

Zaměstnanci tak přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši až 370 Kč.

Pokud by ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhl 90% průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek je osvobozen od daně z příjmů; nezahrnuje se ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného.

Zaměstnavatel o nic nežádá, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Odečet může zaměstnavatel provést do tří kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

 

Více informací najdete tady >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>