Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o.

Navýšení bonusu z 500 Kč na 1000 Kč na den bylo schváleno a platí zpětně od 1. února 2021 (účinnost novely zákona je od 24. 2. 2021). Okruh možných žadatelů je nyní větší, nově mohou žádat také lidé v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu. 

Podmínkou čerpání tohoto kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen kvůli vládním restrikcím. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, např. v pohostinství, kultuře, sportu a dalších oblastech podle přijímaných vládních opatření.

 

Podrobnější informace naleznete zde:

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/kompenzacni-bonus-pro-osvc-dpp-dpc-male-sro


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>