Online školení 

Pomůžeme Vám snadno zvládnout téma

FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODĚ A SLUŽBÁCH

s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021

Ing. Vladimír Zdražil

LEKTOR - specialista na mezinárodní transakce
Je členem metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH a také specialistou na mezinárodní zbožové transakce a na služby s mezinárodním prvkem. Absolvent VŠE Praha, v letech 1999 – 2007 působil ve dvou středně velkých společnostech na pozici finanční ředitel. Od roku 2007 a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti v oblasti vedení účetnictví a daní. Pro Komoru daňových poradců ČR vede kurzy Základy daňového poradenství v angličtině a Daňové poradenství v příkladech v angličtině.

Prodej zboží na dálku. Dovoz a vývoz zboží. Poskytnutí a příjem zboží z třetí země nebo jiného členského státu. Elektronické rozhraní.

Potřebujete nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich
řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby?

Orientujete se ve změnách, odchylkách a přijatých opatřeních v evidenci pro DPH,  dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví

Školení Vám přinese kompletní návod, jak si se všemi těmito změnami poradit.

Celodenní školení o objemu téměř 5 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video školení.  Navíc obdržíte písemné podklady od lektora.

Co se na školení dozvíte?

 • Shrnutí změn v novele účinné od 1.9.2020 - ve vazbě na intrakomunitární zbožový obchod. Zásadní změny v přeshraničním obchodu se zbožím od roku 2021 v návaznosti na změnu úpravy EU v DPH /účinnost pravděpodobně od 1.7.2021/

 • Prodej zboží na dálku, dovoz zboží na dálku, poskytnuté plnění přes elektronické rozhraní.
 • Rozšíření režimu jednoho správního místa, omezení případů povinnosti registrace v jiných členských státech – tj. zejména pro eshopy, zásilkové či katalogové obchodu s mezinárodním přesahem. Režim jednoho správního místa a jeho nová role v uplatnění DPH v přeshraniční fakturaci
 • Dodání zboží do jiného členského státu

 • Důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení. Množstevní bonus na konci sledovaného období. Zasílání zboží vs prodej zboží na dálku nově. Ulázka a náležitosti faktury, zboží v e-commerce a prodej přes elektronická rozhraní tj. nově od roku 2021. Vykazování prodeje zboží na dálku v hlášení MOSS – režim EU.
 • Dovoz a vývoz zboží

 • Definice dovozu z hlediska celních a daňových předpisů s důrazem na rozdíly, celní režimy při dovozu, uplatnění DPH při dovozu, faktury při dovozu, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu.
 • Definice vývozu v celních a daňových předpisech, uplatnění DPH při vývozu, faktury při vývozu, důkazní prostředky.
 • Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země
  Přijetí služeb z jiného členského státu

 • Poskytnutí - uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz paragraf 9, ZDPH. Souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb. Ukázka faktur včetně jejích náležitostí, služby v e-commerce, zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení. Přesunutí vybraných služeb do režimu jednoho správního místa.
 • Přijetí - uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, režim samovyměření – případy, ukázka faktur a náležitostí, účtování přijatých služeb

VIDEO ŠKOLENÍ

dostupné kdykoliv a kdekoliv

... stačí být online ...


PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Finanční účetní
  zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí
 • Obchodníky
  se specializací na zahraniční obchod a služby
 • Fakturantky
 • Všechny pracovníky, kteří přichází s touto problematikou do styku

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Ing. Vladimír Zdražil

lektor

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.