gtag('config', 'AW-433169823');

Online školení 

Pomůžeme Vám snadno zvládnout téma

DPH v roce 2021

výpočty, příklady, ukázky z praxe

Ing. Václav BENDA

LEKTORK - Specialista pro oblast DPH
Vystudoval VŠE Praha. Pracoval na MFČR od roku 1990 na odboru nepřímých daní, dále jako vedoucí oddělení legislativy DPH. Podílel se na přípravě zákona o DPH ke dni vstupu ČR do EU (1.5.2004). Od srpna 2004 se věnuje soukromé poradenské činnosti. V současnosti se zaměřuje na přednášky z oblasti DPH a jako lektor spolupracuje s řadou vzdělávacích agentur, profesních sdružení a realizuje i specializovaná firemní školení v oboru DPH. V minulých letech se v součinnosti podílí na řadě komentářů a dalších podobných publikací, týkajících se problematiky DPH.

Jedná se o celodenní školení o objemu téměř 5 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video a záznam ke školení, navíc získáte písemné podklady odborného, avšak jednoduchého a srozumitelného textu.

 

Co se na školení dozvíte?

 • Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2020 a od 1. 1. 2021 a připravované změny zákona o DPH pro rok 2021
 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH.
 • Vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2021.
 • Místo plnění při dodání zboží, včetně dodání zboží v řetězci.
 • Vymezení místa plnění při prodeji na dálku od 1. 7. 2021.
 • Aktuální pravidla pro dodání zboží v režimu skladu (call-off stock).
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021.
 • Sazby daně se zaměřením na změny provedené v průběhu roku 2020 a od 1. 1. 2021.
 • Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021.
 • Aktuální pravidla pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží, včetně dopadů na dodání zboží do Velké Británie od 1.1.2021.
 • Správa daně v tuzemsku a změny od 1. 1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně úpravy pravidel pro vracení nadměrného odpočtu.
 • Podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021, včetně pravidel vyplývajících s účinností od 1. 1. 2021 z vyhlášky o formulářových podáních.
 • Praktické dopady úpravy pravidel pro osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021.
 • Praktické dopady opatření Ministerstva financí oblasti DPH v souvislosti s druhou vlnou COVID-19.

VIDEO ŠKOLENÍ

dostupné kdykoliv a kdekoliv

... stačí být online ...


PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Finanční účetní
 • Daňové účetní
 • Ekonomické poradce
 • Pro všechny, kteří se zabývají problematikou DPH

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Ing. Václav Benda

lektor

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.