Navýšení finančních limitů koronavirových podpor

Finanční limity koronavirových podpor byly navýšeny – podnik nyní může dostat až 1,8 milionu EUR.

Došlo především k prodloužení platnosti dočasného rámce až do konce roku 2021 a dále k navýšení objemu podpory, kterou může dostat podnik, a to z dosavadních 800 000 eur na 1,8 milionu eur (neplatí pro podniky v oblasti zemědělství a rybolovu). Tato podpůrná opatření lze dále kombinovat s tzv. podporou de minimis, jejíž výše může dosáhnout 200 000 eur na jeden podnik.

Zdroj: Vláda ČR

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/aktuality-z-verejne-podpory/2948-financni-limity-koronavirovych-podpor-podle-docasneho-ramce-byly-navyseny-podnik-nyni-muze-dostat-az-18-milionu-eur.html


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>