Posunuté termíny pro přehledy OSVČ

ČSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 je možné odevzdat ČSSZ bez sankce do 30.6.2021 včetně úhrady případného doplatku pojistného za rok 2020.


ZP: Lhůta pro podání přehledu stanovená OSVČ v § 24/2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2020 nepoužije. Přehled za rok 2020 je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2.8.2021.

Ministerstvo průmyslu a obchodu:   

Programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo nové dotační programy ke zmírnění dopadů pandemie Covid 19.

Covid 2021

Plošný program počítá s pomocí podnikatelům ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu (11.1. až 31.3.2021), kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Je alternativou k programu COVID – Nepokryté náklady. 

Program lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze kombinovat s Covid – Nepokryté náklady ani s kompenzačním bonusem 2021.

Zdroj:

https://www.mpo.cz/covid-2021

Covid Nepokryté náklady

Tento plošný program má pomoci podnikatelům ve ztrátě s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jde o záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, který je alternativou k programu COVID – 2021. 

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období (1.1. až 31.3.2021). Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace.

 

Zdroj:

https://www.mpo.cz/naklady


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>