Pracovní úrazy odškodnění – nejčastější chyby

Pracovní úrazy odškodnění a nejčastější chyby, které zaměstnavatelé dělají.

Odškodňování pracovních úrazů je v České republice velmi důležitou záležitostí, kterou se zabývají mnozí právníci a pojišťovny. Bohužel se stává, že zaměstnanci a zaměstnavatelé dělají chyby, které mohou vést k nesprávnému odškodnění. V tomto článku se podíváme na nejčastější chyby, které se při odškodňování pracovních úrazů dělají.

pracovnělékařské prohlídky v roce 2023

Ohlášení pracovního úrazu

První chybou, kterou mnozí zaměstnanci dělají, je neohlášení pracovního úrazu včas. Pokud je pracovní úraz vážný, měli byste jej ohlásit co nejdříve a zajistit, aby se o vás postarali odborníci. Pokud neohlásíte pracovní úraz včas, může to vést k problémům s následným odškodněním.

Informování lékaře o pracovním úrazu

Druhou chybou, kterou zaměstnanci často dělají, je neinformování lékaře o tom, že se jedná o pracovní úraz. Pokud lékař neví, že se jedná o pracovní úraz, nemůže to správně ohodnotit a ošetření se může zdržet. Je tedy důležité informovat lékaře o tom, že se jedná o pracovní úraz.

Náhrada mzdy

Třetí chybou, kterou zaměstnavatelé dělají, je nezajištění náhrady mzdy za dobu, kdy zaměstnanec nemohl pracovat kvůli pracovnímu úrazu. Pokud zaměstnanec není schopen pracovat kvůli pracovnímu úrazu, měl by mu zaměstnavatel zajistit náhradu mzdy za dobu, kdy nemohl pracovat. Pokud zaměstnavatel náhradu mzdy nezajistí, může to vést k problémům s následným odškodněním.

Nemoc z povolání

Čtvrtou chybou, kterou zaměstnavatelé dělají, je neuznání nemoci z povolání. Pokud se u zaměstnance vyskytne nemoc z povolání, měl by zaměstnavatel tuto skutečnost uznat a zajistit odpovídající odškodnění. Pokud zaměstnavatel nemoc z povolání neuzná, může to vést k problémům s následným odškodněním.

Dokumentace pracovního úrazu

V dalším kroku by měl zaměstnavatel zajistit důkladnou dokumentaci o celé situaci kolem pracovního úrazu. Tato dokumentace by měla obsahovat veškeré informace týkající se úrazu a jeho okolností, jako jsou například záznamy o léčbě, výplatách náhrad, výdajích spojených s léčbou, atd. Důležité je také zajistit si potvrzení o oznámení úrazu zdravotní pojišťovny, stejně jako potvrzení o výši nákladů spojených s úrazem.

Spolupráce se zaměstnancem

Další chybou, kterou zaměstnavatelé při odškodňování pracovních úrazů často dělají, je nedostatečná spolupráce se zaměstnancem. Je důležité zapojit zaměstnance do celého procesu a informovat ho o jeho právech a možnostech. Zaměstnavatel by měl být také připraven odpovídat na veškeré otázky, které se mohou objevit, a poskytnout zaměstnanci potřebné informace.

Odškodňování pracovních úrazů

Odškodňování pracovních úrazů není vůbec jednoduché a bez odborných znalostí můžete lehce udělat zbytečné a drahé chyby. Abychom vám pomohli toto téma bez problémů zvládnout, připravili jsme pro vás přehledné a srozumitelné školení, kde celé téma důkladně probereme >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>