Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

1
Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?
2
Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?
3
Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?
4
Jak se daňově odepisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?
5
Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?
6
Musí obsahovat analytický účet (inventární karta) dlouhodobého hmotného majetku mimo jiné i údaje o účetním a daňovém odpisování?
7
Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?
8
Musí účetní jednotka zpracovat odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?
9
Jaký je nárok na odpočet DPH u firemního automobilu, který je používán i mimo ekonomickou činnost plátce?
10
Je stavba hmotným majetkem podle zákona o daních z příjmů až při překročení vstupní ceny 80 000 Kč?