Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

1
Hodnotový limit pro přenesení místa plnění do státu spotřeby při prodeji zboží na dálku je stanoven v roční výši?
2
Při prodeji zboží na dálku odvádí daň vždy kupující?
3
Při dodání zboží, které usnadňuje provozovatele elektronického rozhraní odvádí daň?
4
Pro zdravotnické prostředky vymezené v příloze č. 3 k zákonu o DPH ve vazbě na zákon o veřejném zdravotním pojištění platí sazba daně ve výši?
5
Dovozem zboží nízké hodnoty se pro účely DPH rozumí dovoz zboží do vlastní hodnoty ve výši?
6
Musí být do základu daně při dovozu zboží zahrnováno clo?
7
Daň při prodeji zboží na dálku do jiného členského státu může plátce v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa odvádět?
8
Použití zvláštního režimu pro cestovní službu je pro poskytovatele cestovní služby při jejím poskytnutí zákazníkovi povinné?
9
Při poskytnutí cestovní služby je základem daně?
10
Povinnost přiznat daň z cestovní služby vzniká jejímu poskytovateli vždy až ke dni jejího poskytnutí.