1. 
Prevenci rizik a vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí:

2. 
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat ochranu zdraví při práci se vztahuje na:

3. 
Kdy může zaměstnanec pracovat s kyselinou octovou?

4. 
V budově v majetku společnosti chybí požární řád. Právně odpovědný za nesoulad v požární ochraně je:

5. 
Obsah školení zaměstnanců musí brát v úvahu:

6. 
Pracovní úraz je :

7. 
Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel:

8. 
Které úrazy zaměstnavatel eviduje v knize úrazů?

9. 
V kterém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?

10. 
Značky výstrahy mají: