Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

1
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 6 500 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:
2
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:
3
Poživatel starobního důchodu přiznaného dle § 29 zdp uzavřel se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou ode dne 1. 2. 2022. Náleží tomuto poživateli starobního důchodu výplata důchodu po dobu, kdy pracuje?
4
Občan měl ode dne 10. 11. 2021 přiznaný předčasný starobní důchod dle § 31 zdp, důchodový věk dovršuje 10. 12. 2022. Ode dne 1. 3. 2021 do dne 30. 11. 2022 vykonával výdělečnou činnost v pracovním poměru na dobu určitou. Výplata důchodu po uvedenou dobu:
5
Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje
6
Zaměstnavatel vede evidenci
7
Zaměstnavatel dále vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zák. č. 155/1995 Sb.
8
Vystavená potvrzení dle bodu 6) a 7) zaměstnavatel
9
Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby
10
Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel evidenční list