Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

1
Dávkou nemocenského pojištění není
2
Vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství ženě, která získala v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství 210 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění?
3
Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou od 1. 1. 2023 účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován příjem
4
Jak se stanoví denní výše nemocenského, jestliže zaměstnanec neměl v rozhodném období, kterým je doba od vstupu zaměstnance do zaměstnání do konce kalendářního měsíce, kdy vstoupil do zaměstnání, žádný započitatelný příjem?
5
Kdo není plátce pojistného?
6
Považuje se dočasná pracovní neschopnost z důvodu nařízené izolace a navazující „běžná“ dočasná pracovní neschopnost za jednu sociální událost?
7
Denní vyměřovací základ je?
8
Je nutné u zaměstnance s cizí státní příslušností za účelem přidělení EČP dokládat i doklady totožnosti zaměstnance (např. cestovní pas, doklad o narození…)?
9
Nárok na nemocenské nemá ten, kdo si přivodil pracovní neschopnost
10
Zaměstnavatel změnil výplatní termín z 5. dne v měsíci na 10. den v měsíci. Tuto změnu je s ohledem na odvod pojistného povinen oznámit příslušné OSSZ nejpozději