Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

KDO MÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

již 9.10.2023 od 13:00 hod.

1. 
Živnost zaniká úmrtím podnikatele – fyzické osoby

2. 
Může být korporace zrušena na návrh státního orgánu?

3. 
Cílem procesu likvidace korporace je

4. 
Během likvidace korporace se podává daňové přiznání

5. 
Likvidátorem může být pouze ten, kdo je členem Komory likvidátor obchodních korporací

6. 
Odměna likvidátora je zdaňovaná běžným procesem zdaňování měsíční mzdy

7. 
Likvidační zůstatek je zdaňován srážkovou daní 20 %

8. 
Kdo daní likvidační zůstatek při likvidaci s.r.o.