1. 
Má-li splňovat při pořízení stavebního díla smlouva definici finančního leasingu pro účely daně z příjmů, musí mimo jiné obsahovat:

2. 
Vyberte z následujících tvrzení ta, která jsou pravdivá:

3. 
Označte, co z uvedeného je součástí vstupní ceny budovy (která ještě není dokončena) vznikající na cizím pozemku (na základě práva stavby):

4. 
Fyzická osoba zdědila přízemní rodinný dům po babičce v roce 2020, v roce 2021 k němu dostavěla 1. patro, které chce nyní (v roce 2023) celé pronajmout. Dům lze odpisovat:

5. 
Které z následujících podmínek jsou nezbytné, chce-li nájemce odpisovat technické zhodnocení prostor, které má v nájmu?

6. 
Označte, co patří mezi nutné podmínky, aby bylo možné uvažovat o tvorbě daňově účinné rezervy na opravu střechy administrativní budovy:

7. 
Označte pravdivá tvrzení o tom, kdy vznikne vlastníkovi nepeněžní příjem v souvislosti s technickým zhodnocením, které provedl se souhlasem vlastníka nájemce a které vlastník nájemci neuhradí:

8. 
Vlastník bytové jednotky tuto jednotku využívá k vlastnímu bydlení. Má však drobný podíl na příjmu pronájmu společných částí domu. Jako daňově účinný výdaj si může oproti tomuto zdaňovanému příjmu dát:

9. 
Označte, co se rozumí také bytovou potřebou pro účely uplatnění úroků z úvěru poskytnutého fyzické osobě na bytové účely:

10. 
Ve kterých případech nelze u fyzické osoby v roce 2023 osvobodit příjem z prodeje rodinného domu, víte-li, že:

11. 
Označte případy, kdy se pronajímatel (plátce DPH) nemůže aplikovat DPH:

12. 
Označte nemovité věci, které pro účely DPH patří pod vybrané nemovité věci:

13. 
Označte případy, kdy se v souvislosti se stavebně montážními pracemi na nemovité věci jedná o plnění v 15% první snížené sazbě DPH:

14. 
Označte plnění v souvislosti s provozem nemovité věci, které bude v 10% druhé snížené sazbě DPH:

15. 
Vyberte pravdivé výroky ohledně aplikace vypořádacího koeficientu plátcem DPH v souvislosti odpočtem DPH při pořízení nemovitou věcí: