1. 
Jaký je rozdíl mezi dotací a darem?

2. 
Co není dotací?

3. 
Kdy účtuji o dotaci?

4. 
Přijmu-li provozní dotaci na období 6/2023 – 5/2024. Jak budu vykazovat výnos z dotace? Dotace na bankovní účet dorazila v 7/2023. Vyúčtování dotace proběhne 5/2024.

5. 
Jsou přijaté dotace a dary předmětem daně z příjmů právnických osob?

6. 
V případě, že bude nezisková organizace účtovat o výnosu z dotace, do jaké činnosti jej zařadí?

7. 
Jak neziskové organizace účtují o pořízení majetku prostřednictvím dotace?

8. 
Měla by nezisková organizace vykazovat dotace v příloze účetní závěrky?

9. 
V případě, že neziskové organizaci vznikne povinnost vrátit část nebo celou dotaci a dozví se o tom až po datu účetní závěrky, může opravu zaúčtovat v současném období?

10. 
Která interpretace České národní účetní rady nehovoří o dotacích?