1. 
EU se rozhodla v oblasti daně z přidané hodnoty postupně zavádět následující změny v přeshraničním obchodu a službách:

2. 
Po 1.7.2021, tj. po účinnosti plánované novely ZDPH, budeme fakturovat dodání zboží do jiného členského státu jako

3. 
Novela ZDPH účinná od 1.7.2021 zavádí mimo jiné nový režim do ZDPH – prodej zboží na dálku. Tento režim v podstatě nahrazuje současný režim

4. 
Česká firma nakupuje zboží z Číny a přes elektronické rozhraní jej doveze do Německa, odkud jej prodává dále do Německa nebo Francie. V tomto případě se zboží v českém přiznání k DPH

5. 
Tuzemský plátce DPH nakoupil zboží od francouzského dodavatele a chystá se jej samovyměřit na řádku 3 DAP a nárokovat si podle obecných pravidel daň z přidané hodnoty na řádku 43. Po novele ZDPH účinné od 1.7.2021 bude v takovém případu postupovat