Víte vše o DPH?

Otestujte své znalosti v našem rychlém testu.

Výsledky jsou zdarma.

1. 
Kdy se považuje dodání zboží v režimu skladu za uskutečněné?

2. 
Kdy vzniká povinnost přiznat daň při pořízení zboží v režimu skladu?

3. 
Kdy je plátce povinen podat souhrnné hlášení?

4. 
Jaké výše DPH jsou platné pro rok 2021? 

5. 
Jaká je výše DPH pro dodávku tepla a chladu od 1.1.2020?

6. 
Pořídíme si audioknihu s 15% DPH?

7. 
Je plátce povinen podat daňové přiznání k DPH, i když mu nevznikla povinnost přiznat daň?

8. 
Jaká je stanovená nová minimální výše vraceného přeplatku (nadměrného odpočtu DPH) od 1.1.2021?

9. 
Jakou výší DPH lze zdaňovat od 1.1.2021 nájem rodinného domu nebo bytu?

10. 
Do kdy mají provozovatelé restauračních zařízení a barů prodloužen odklad plateb DPH za období do konce března?