Vyznáte se dobře v účtování USC a PO?

Test pomocí 10 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti účetnictví obcí a příspěvkových organizací.

Správné odpovědi jsou zdarma.

1. 
Způsob hospodaření příspěvkových organizací:

2. 
Účetní závěrka po musí být schválena předepsaným způsobem

3. 
Inventarizaci majetku a závazků provádí PO v souladu s

4. 
Podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést PO

5. 
PO se širokým základem DPPO jsou

6. 
Maximální doba splatnosti pohledávek u měst obcí či státních úřadů

7. 
Příspěvková organizace člení faktury na vstupu podléhající DPH následujícím způsobem

8. 
Identifikovaná osoba vzniká za předpokladu, že

9. 
PO je plátcem silniční daně z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti za předpokladu, že:

10. 
Kdy je povinné účtování v podrozvaze?