Vyznáte se dobře v účtování USC a PO?

Test pomocí 10 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti účetnictví obcí a příspěvkových organizací.

Správné odpovědi jsou zdarma.

1
Způsob hospodaření příspěvkových organizací:
2
Účetní závěrka po musí být schválena předepsaným způsobem
3
Inventarizaci majetku a závazků provádí PO v souladu s
4
Podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést PO
5
PO se širokým základem DPPO jsou
6
Maximální doba splatnosti pohledávek u měst obcí či státních úřadů
7
Příspěvková organizace člení faktury na vstupu podléhající DPH následujícím způsobem
8
Identifikovaná osoba vzniká za předpokladu, že
9
PO je plátcem silniční daně z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti za předpokladu, že:
10
Kdy je povinné účtování v podrozvaze?