1. 
Kde je možné sjednat mzdu?

2. 
Jde-li o odměňování platem, je možné uplatnit hodinovou formu odměňování?

3. 
Prohlubování kvalifikace zaměstnance (např. v kurzu výpočet. techniky) je

4. 
Zaměstnanec, jehož pracovní doba včetně půl hodiny přestávky na jídlo a oddech je od 6.00 do 14.30 hod., byl vyslán na pracovní cestu. Odjíždí první den rychlíkem v 6.00 hod., do místa výkonu práce na služební cestě přijede v 10.00 hod. Vrací se druhý den opět rychlíkem s odjezdem ve 14.30 hod., návrat domů v 18.00 hod. Jaká mzda či její náhrada přísluší zaměstnanci první den cesty od 6.00 do 10.00 hod. a druhý den od 14.30 do 18.00 hod.?

5. 
Po dobu dovolené přísluší zaměstnanci

6. 
Za mzdu (plat) se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním

7. 
Podle zákoníku práce jsou při odměňování mzdou povinně upraveny příplatky za

8. 
Mzda /plat je splatná/ý

9. 
Prací přesčas je u zaměstnanců s kratší pracovní dobou :

10. 
Zaměstnanec v rozhodném období leden až březen odpracoval celkem (460 hod., z toho 20 hod. přesčas), neodpracoval 80 hod.). Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hod. Celkem jeho hrubá mzda (příjem) činila 65 000 Kč, z toho náhrady mzdy 4 000 Kč a odměna za pracovní pohotovost 1 000 Kč. Jaký je průměrný hodinový výdělek k 1.4.?

11. 
Kolik by činil v případě uvedeném pod bodem 10. průměrný hodinový výdělek vypočítaný z průměrného hodinového výdělku v případě, že by tento zaměstnanec obdržel v březnu roční cílovou odměnu ve výši 80 000 Kč? Předpokládaný (plánovaný) rozsah směn daného zaměstnance činí v prvním čtvrtletí 520 hodin.

12. 
Zaměstnanec koná práci přesčas u zaměstnavatele, který není rozpočtovou ani příspěvkovou organizací, ve všední den v rozsahu 8 hodin. V následujícím měsíci bude čerpat náhradní volno za tuto práci přesčas. Přísluší tomuto zaměstnanci příplatek za práci přesčas a pokud ano v jaké minimální výši?

13. 
Zaměstnanec je odměňován hodinovou mzdou a koná práci přesčas ve svátek, který připadl na jeho jinak obvyklý pracovní den v rozsahu 10 hodin. Za tuto práci přesčas ve svátek bude čerpat náhradní volno ještě v daném kalendářním měsíci. Vznikne tomuto zaměstnanci nárok na nějaký příplatek? (V kolektivní smlouvě ani ve mzdovém předpisu organizace nejsou nad rámec zákoníku práce stanoveny další příplatkové mzdy).

14. 
Zaměstnankyně má sjednán kratší pracovní úvazek, a to ve výši 20 hodin týdně. Po dohodě s organizací bude pracovat nad rámec svého individuálního úvazku až do výše 40 hodin týdně. (V organizaci je stanovena pracovní doba ve výši 40 hod. týdně.) Jak budeme posuzovat tuto práci nad stanovený úvazek?

15. 
Zaměstnanec koná práci ve směně, která má tento rozsah: 15.00 až 23.00 hod.. Bude tomuto zaměstnanci náležet příplatek za noční práci ?

16. 
Zaměstnanec vstoupil do zaměstnání dne 1.7. 2020, které ukončil 29.4.2021. Onemocněl dne 3.5.2021. Jaké je rozhodné období pro nemocenské.

17. 
Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru dne 1.6. na dobu neurčitou a od 3.6. kal. roku začal ošetřovat nemocné dítě. Ošetřovné trvalo do 18.6. kal. roku . Zaměstnavatel s ním rozvázal pracovní poměr ve zkušební době dne 23.6. kal. roku. Rozhodným obdobím pro výpočet ošetřovného je doba od 1.6. do 23.6. kal. roku. Mzda byla určena ve výši 30 000 Kč. Vypočtěte pravděpodobný příjem.