Fakturace v přeshraničním obchodě - znáte všechny novinky?

správné odpovědi testu

1. EU se rozhodla v oblasti daně z přidané hodnoty postupně zavádět následující změny v přeshraničním obchodu a službách:

c) postupně rozšířit využití režimu jednoho správního místa

2. Po 1.7.2021, tj. po účinnosti plánované novely ZDPH, budeme fakturovat dodání zboží do jiného členského státu jako

a) osvobozené plnění s nárokem na odpočet

3. Novela ZDPH účinná od 1.7.2021 zavádí mimo jiné nový režim do ZDPH – prodej zboží na dálku. Tento režim v podstatě nahrazuje současný režim 

b) zasílání zboží do jiného členského státu

4. Česká firma nakupuje zboží z Číny a přes elektronické rozhraní jej doveze do Německa, odkud jej prodává dále do Německa nebo Francie. V tomto případě se zboží v českém přiznání k DPH 

b) objeví se tam pouze evidenčně na řádku 26, neboť vůbec není předmětem tuzemské DPH

5. Tuzemský plátce DPH nakoupil zboží od francouzského dodavatele a chystá se jej samovyměřit na řádku 3 DAP a nárokovat si podle obecných pravidel daň z přidané hodnoty na řádku 43. Po novele ZDPH účinné od 1.7.2021 bude v takovém případu

a) postupovat stejně jako před novelou ZDPH

Chcete vědět vše o novinkách ve fakturaci v přeshraničním obchodě?

 

Připravili jsme pro vás online školení 

Fakturace v přeshraničním obchodě a službách

s důrazem na nové režimy v DPH v roce 2021

Dozvíte se, jak prodávat zboží na dálku, jak na dovoz a vývoz zboží, vše o poskytnutí a příjmu zboží z třetí země nebo jiného členského státu a o elektronickém rozhraní.

Fakturace v přeshraničním obchodě