Test k ověření znalostí zdarma

Mzdové aktuality 2022

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v problematice mzdových a personálních novinek pro rok 2022.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. Víte, jaké změny nastávají v nemocenském pojištění od 1.1.2022?Add description here!
2. Mění se v souvislosti se změnami v nemocenském pojištění též zákoník práce?
3. Víte, co je chráněný účet a jaké platby jsou na něj zasílány?
4. Víte, že i v r. 2022 dojde ke zvýšení minimální mzdy. Co vše minimální mzda ovlivňuje?
5. Víte, co je náhradní výživné a jak bude zaměstnavatel řešit srážku náhradního výživného?
6. Víte, jaké změny nastávají v oblasti srážek ze mzdy od roku 2022?
7. Víte, že v rámci ročního zúčtování za rok 2021 se uplatní zvýšení daňového zvýhodnění na nezaopatřené dítě zpětně za celý rok?
8. Víte, že v rámci ročního zúčtování byl zrušen limit pro maximální daňový bonus?
9. Víte, že od ledna 2022 se ruší limit pro měsíční daňový bonus?
10. Víte, že od 1.4.2022 se rozšiřují ohlašovací povinnosti vůči OSSZ?