Test k ověření znalostí zdarma

Mzdové aktuality 2022

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v problematice mzdových a personálních novinek pro rok 2022.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Víte, jaké změny nastávají v nemocenském pojištění od 1.1.2022?
Add description here!
2
Mění se v souvislosti se změnami v nemocenském pojištění též zákoník práce?
3
Víte, co je chráněný účet a jaké platby jsou na něj zasílány?
4
Víte, že i v r. 2022 dojde ke zvýšení minimální mzdy. Co vše minimální mzda ovlivňuje?
5
Víte, co je náhradní výživné a jak bude zaměstnavatel řešit srážku náhradního výživného?
6
Víte, jaké změny nastávají v oblasti srážek ze mzdy od roku 2022?
7
Víte, že v rámci ročního zúčtování za rok 2021 se uplatní zvýšení daňového zvýhodnění na nezaopatřené dítě zpětně za celý rok?
8
Víte, že v rámci ročního zúčtování byl zrušen limit pro maximální daňový bonus?
9
Víte, že od ledna 2022 se ruší limit pro měsíční daňový bonus?
10
Víte, že od 1.4.2022 se rozšiřují ohlašovací povinnosti vůči OSSZ?