Správné odpovědi testu

Mzdové aktuality 2022

1. Víte, jaké změny nastávají v nemocenském pojištění od 1.1.2022?

Změny přináší  zákon č. 330/2021 Sb., který se dotýká  otcovské poporodní péče, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného.

Mění se  v souvislosti se změnami v nemocenském pojištění též  zákoník práce?
Zákon se dotýká jen nemocenského pojištění.
Zákon  č. 330/2021 Sb. přináší  i změny v pracovním právu, a to  posuzování doby odpracované  pro účely nároku na dovolenou.
Zákon  č. 330/2021 Sb. přináší  změny v pracovním právu, které se týkají překážek v práci.

2. Víte, co je chráněný účet a jaké platby jsou na něj zasílány?

b) Jedná se o osobní účet dlužníka zřízený na jeho žádost u peněžního  ústavu, kam oprávněné subjekty   zasílají chráněné platby.

4. Víte, že i v r. 2022 dojde ke zvýšení minimální mzdy. Co vše minimální mzda ovlivňuje? 

c) Dochází-li ke zvýšení minimální mzdy, zvyšují se  nejnižší úrovně zaručené mzdy. Minimální mzda je  minimálním vyměřovacím základem pro odvod zdravotního pojištění. Měsíční daňový bonus se uplatní, pokud zdanitelný příjem činí alespoň polovinu minimální mzdy. Nekolidující příjem pro  uchazeče o zaměstnání, který nepobírá podporu v nezaměstnanosti, činí polovinu minimální mzdy. Pravidelně poskytovaný důchod  je osvobozen od zdanění  do 36 násobku minimální mzdy. 

5. Víte, co je náhradní výživné a jak bude zaměstnavatel řešit  srážku náhradního výživného?

c) Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát prostřednictvím úřadu práce. Zákon upravuje postup při vymáhání pohledávek vůči povinné osobě, které na stát přešly v souvislosti s poskytnutím náhradního výživného. Srážka náhradního výživného je  srážkou přednostního charakteru  s absolutní předností před všemi přednostními pohledávkami s výjimkou běžného výživného a dlužného výživného.  
 

6. Víte, jaké změny nastávají  v oblasti srážek ze mzdy od roku 2022? 

c)Parametrické údaje pro srážky ze mzdy  budou vyšší než v r. 2021 z důvodů vyšších kvalifikovaných částek ovlivňujících parametry pro srážky ze mzdy. Nově bude mít  zaměstnavatel provádějící exekuční srážku nárok na  paušální náhradu nákladů spojených s exekucí.
 

7. Víte, že v rámci ročního zúčtování  za rok 2021 se uplatní zvýšení daňového zvýhodnění na nezaopatřené dítě zpětně za celý rok?

a) DZv. na první dítě zůstává beze změny a činí za rok 15 204 Kč, měsíčně 1 267 Kč
DZv. na druhé dítě činí za rok 22 320 Kč, měsíčně  1 860 Kč

DZv. na třetí a další dítě činí za rok 27 840 Kč, měsíčně  2 320 Kč.

8. Víte, že v rámci ročního zúčtování  byl zrušen  limit pro maximální daňový bonus?

a) Maximální limit ročního daňového bonusu byl zrušen.

9. Víte, že  od ledna 2022 se ruší  limit pro měsíční daňový bonus?

a) Naposledy se maximální limit měsíčního daňového bonusu uplatní  ve mzdě za prosinec 2021 (výplatní termín leden 2022).

 

10. Víte, že od 1.4.2022  se rozšiřují ohlašovací povinnosti  vůči  OSSZ? 

a) Mění  se oznamovací povinnost zaměstnavatele při skončení zaměstnání . Zaměstnavatel je povinen   při skončení  pojištěného zaměstnání  sdělit elektronicky  příslušné OSSZ veškeré údaje dle § 42 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.

 

Chcete vědět vše o mzdových aktualitách pro rok 2022?

 

Vše se dozvíte na online školení 

MZDOVÉ AKTUALITY a změny v oblasti PERSONÁLNÍ

a MZDOVÉ AGENDY v r. 2022