Správné odpovědi testu

Znáte mzdové novinky pro rok 2021?

Může si OSVC požádat o vstup do paušálního režimu během roku 2021?

NE, rozhodnout se musela do 11.1.2021.

Jak se zdaňuje náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti?

NIJAK. Náhrada při DPN je od daně z příjmů osvobozena.

Jaká je hranice příjmů pro zaměstnání malého rozsahu pro rok 2021?

3.500 Kč

Jaké je solidární zvýšení zálohy daně z příjmů v roce 2021?

Žádné, v roce 2021 se solidární daň z příjmů již nepočítá.

Jaká je minimální měsíční mzda stanovená od 1.1.2021?

15.200 Kč

Kdy zaměstnanec i zaměstnavatel zjistí, jaký skutečný nárok na dovolenou má zaměstnanec v roce 2021?

V lednu 2022 (respektive po odpracování všech plánovaných směn roku 2021)

Je pravda, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se do dovolené?

ANO

Jak dlouho je třeba archivovat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění u zaměstnanců, kteří nejsou poživateli starobního důchodu?

30 let po roce, kterého se týkají

Je možné při insolvenci dlužníka postihnout jeho daňový bonus?

NE. Od 24.4.2020 je dlužníkům daňový bonus zachován i v insolvenci.

Jaká je nejvýhodnější cena stravenky v roce 2021? 

- 137 Kč

Měli jste v testu chyby?

Chcete se dozvědět vše o novinkách pro letošní rok?

 

Připravili jsme pro vás školení  Mzdové aktuality pro rok 2021, kde se dozvíte vše potřebné.