Fakturace, účetní a daňové doklady

Fakturace vypadá zdánlivě jednoduše, ale často jsou v dokladech a jejich účtování zbytečné chyby.

Jak jste na tom vy? Orientujete se ve všech náležitostech daňových i účetních dokladů? Nedělá vám fakturace problém? Jste si jisti, že máte správně všechny doklady? Připravili jsme pro vás nový test, díky kterému si své znalosti rychle ověříte.

fakturace

Odpovězte na několik jednoduchých otázek a hned budete vědět, jak jste na tom. Celý test i se správnými odpověďmi najdete tady >>

 1. Který údaj nepatří mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu u DPH?
  (vyberte jednu z možností)
  a) datum vystavení dokladu
  b) evidenční číslo původního daňového dokladu
  c) den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně
 2. Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?
  (vyberte ano nebo ne)
  a) ano
  b) ne
 3. Musíbýt na faktuře uvedeno IČO dodavatele jedná-li se o podnikatele?
  (vyberte ano nebo ne)
  a) ano
  b) ne
 4. Které doklady se musípovinně uschovávat po dobu 10 let?
  (vyberte jednu z možností)
  a) doklady podle živnostenského zákona
  b) účtenky podle zákona o evidenci tržeb
  c) daňové doklady u DPH
 5. Částka zaokrouhlenína daňovém dokladu u DPH podléhá dani?
  (vyberte ano nebo ne)
  a) ano
  b) ne
 6. Lze vystavit souhrnný daňový doklad u DPH za jedno samostatné zdanitelné plněnía jednu
  nebo více úplat?
  (vyberte ano nebo ne)
  a) ano
  b) ne
 7. Jaká je standardnínejdelší doba splatnosti faktur podle občanského zákoníku?
  (vyberte jednu z možností)
  a) do 14 dnů
  b) do 21 dnů
  c) do 30 dnů
 8. Může být vyhotoven účetnídoklad v technické (elektronické) formě?
  (vyberte ano nebo ne)
  a) ano
  b) ne
 9. V jaké měně musíbýt uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?
  (vyberte jednu z možností)
  a) zákon o dani z přidané hodnoty druh měny nestanoví
  b) pouze v české měně
  c) v české měně, nebo v eurech
 10. Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?
  (vyberte ano nebo ne)
  a) ano
  b) ne

Sledujte nás také na FB >>


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>