Online školení 

Pomůžeme Vám snadno zvládnout téma 

PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY

PRO ROK 2023

Jaké nás čekají změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023?

Co musí znát mzdová účetní v novém roce 2023?

Připravili jsme pro Vás důležité školení, které Vám všechny tyto otázky zodpoví.

Ukázky ze školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY pro rok 2023

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Na školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY Vás čeká několik témat

Očekávané změny v pracovněprávní oblasti

Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou

Zaměstnávání ostatních Ukrajinců

Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023

Vliv minimální mzdy na daňový bonus,
Minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

Změny v zákoně o daních z příjmů

Změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
Návrh změn, případně změny pro rok 2023

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

Ohlašovací povinnosti od 1.4.2022 a problémy s tím spojené

 • Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
 • Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby -není právní předpis
 • Neoprávněné požadavky úřadu práce

Zápočtový list a jeho náležitosti

 • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
 • Nové redukční hranice pro rok 2023
 • Maximální vyměřovací základ v roce 2023
 • Další parametrické změny

Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. – zvýšení důchodu za každé vychované dítě -  500 Kč  od 1.1.2023

Změny ve zdravotním pojištění

Upozornění na  podstatné změny  týkající se  pokut  a penále  od roku 2022

 • Výpočet penále od roku 2022

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů a podmínky pro uplatnění

 • Změny účinné od 31.8.2022 – snížení vyměřovacího základu z 13 088 Kč na 11 014 Kč (již za měsíc srpen 2022!!!)

Odpočet  od 1.1.2023 ….14 074 Kč

 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 

Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • Upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou  v r. 2022 a jejich řešení
 • Nezabavitelná částka v roce 2023
 • Mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • Paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet

Milostivé léto – od 1.9.2022 do 30.11.2022 – zákon č. 214/2022 Sb. 

 • Postup zaměstnavatelů

Slevy na pojistném  od 1.1.2023 – zákon č. 216/2022 Sb.

Stravenkový paušál v r. 2023 a  změny v r. 2022 od 20.8.2022

Další změny, dotazy a diskuze

Školením Vás provede zkušená lektorka:

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Specialista na mzdy
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Má více než 40 leté zkušenosti v oblasti mezd a pracovního práva. Mimo jiné pracovala jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR a později také jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V současné době přednáší mzdovou porblematiku a věnuje se publikační činnosti.

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

VIDEO ŠKOLENÍ

dostupné kdykoliv a kdekoliv

... stačí být online ...


Komu školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY pomůže?

 • mzdovým účetním;
 • personalistům;
 • zaměstnavatelům;
 • a ostatním, kteří se zajímají o mzdovou a personální agendu

Na školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY se dozvíte:

Minimální mzda v r. 2023

Jaké bude výše minimální a zaručené mzdy v roce 2023.

500,- Kč za dítě

Jak se od 1.1.2023 zvýší důchod, o 500 Kč za každé vychované dítě.

Slevy a pojistném

Jaké budou nové výše slev na pojistném v roce 2023.

Online školení je pro vás vhodné pokud...

 • ... nemáte čas za kvalitními kurzy někam cestovat.
 • ... nechcete sami dané informace vyhledávat.
 • ... Vám nevyhovuje někde 5 hodin sedět a poslouchat.
 • .. si potřebuje jet svým tempem a k videím se vracet.

Toto školení oceníte, pokud ...

 • ... Vás zajímají změny v oblasti mzdové agendy pro rok 2023.
 • ... třeba také zaměstnáváte Ukrajince.
 • ... chcete se vyvarovat chyb nebo dokonce sankcím.

Naše školení jsou ověřená desítkami klientů a firem

Dává nám to punc věrohodnosti a Vám záruku spokojenosti

Ráda se k vám vracím, absolvovala jsem u vás již několik prezenčních školení a cítila jsem se tam vždy dobře. Školení jsou kvalitně organizovaná se skvělými lektory. Nyní jsem poprvé zkusila zvolit formu online školení (z kanceláře) a moc se mi to líbilo.
Iveta K.Účetní
Bylo fajn, že školení proběhlo formou online, že jsem nemusela v mrazivém počasí nikam cestovat a brzo vstávat. Vlastně celkově oceňuji fakt, že jsem školení mohla absolvovat z pohodlí domova, neboť v současné době musím být doma s dětmi.
Simona J.Účetní
Zúčastnila jsem se vašeho online školení poprvé a chci vám sdělit, že jsem byla maximálně spokojena. Chválím především skvělého lektora, organizaci i technickou podporu. Rozumné jsou i ceny vašich seminářů. Momentálně mám vybrané tři další kurzy.
Ladislava K.účetní

Jaké výhody má pro Vás naše online školení?

Video školení

Školení je ve formě videa, které si můžete pustit, kdy se Vám to bude hodit. A kdykoliv si můžete dát "pauzu".

Opakování

Školení si můžete pustit kolikrát bude potřeba. Na jednotlivá témata přeskočíte díky minutové stopáži.

Materiály, podklady

Všechny materiály a podklady ke školení budete mít pohromadě v členské sekci, nemusíte se bát, že je někde ztratíte.

Podpora

Pokud by náhodou něco nefungovalo, tak jak má, můžete se obrátit na naši podporu, která Vám bude k dispozici.

Zpětná vazba o Vašich znalostech

Všechno si totiž můžete procvičit ve znalostních testech (s odpověďmi na otázky), které také získáte.

Nemusíte nikam cestovat

Ke školení se můžete připojit z pohodlí domova, nebo z kanceláře.

Určitě také oceníte podrobnou minutovou stopáž videa

Video je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 4 hodiny prezentace. Je velmi těžké udržet pozornost tak dlouho. Díky minutové stopáži si můžete školení rozdělit na kratší úseky, dle vlastních potřeb.

MINUTOVÁ STOPÁŽ:

 • 00:00:00
  Úvod
 • 00:02:55
  Sleva na poj. na sociálním zabezpečení v r. 2023
 • 00:06:58
  Sleva se vztahuje pouze na tyto zaměstnance
 • 00:22:25
  Kratší pracovní doba
 • 00:24:55
  Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží
 • 00:41:20
  Povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ
 • 00:49:19
  Výše slevy
 • 00:50:28
  Více zaměstnání u téhož zaměstnavatele
 • 00:51:31
  Uplatnění slevy
 • 00:54:10
  Další povinnosti zaměstnavatele
 • 00:57:54
  Povinnosti zaměstnanců
 • 01:03:41
  Povinnosti ČSSZ
 • 01:06:41
  Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
 • 01:09:21
  Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění
 • 01:09:58
  Redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při DPN
 • 01:12:35
  Podmínky účasti na nemocenském pojištění
 • 01:19:00
  Maximální vyměřovací základ
 • 01:20:42
  Minimální a maximální hranice u OSVČ v roce 2022 a 2023
 • 01:25:17
  Dobrovolné důchodové pojištění
 • 01:27:25
  Zdravotní pojištění
 • 01:30:04
  Paušální daň
 • 01:32:43
  Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování od 20.8.2022
 • 01:42:32
  Zvýšení nezabavitelné částky od 1.10.2022
 • 01:54:14
  Náhrada mzdy při DPN (karanténě) v roce 2023
 • 01:55:53
  Podmínky vzniku nároku na náhradu mzdy
 • 01:58:46
  Počátek DPN
 • 02:03:32
  Souběh nároků na výplatu dávek
 • 02:03:42
  Předpoklady pro vznik práva na náhradu mzdy při DPN
 • 02:06:17
  Nárok na výplatu náhrady mzdy při DPN nevznikne v době
 • 02:07:35
  Výše náhrady a její stanovení (Redukční hranice)
 • 02:12:22
  Splatnost náhrady mzdy při DPN
 • 02:16:10
  Náhrada mzdy nad zákonnou výši
 • 02:16:57
  Snížení výše náhrady mzdy
 • 02:18:51
  Kontrola režimu dočasně práce neschopného
 • 02:22:02
  Náhrada odměny u dohod o pracích konaných mimo PP
 • 02:24:10
  Konto pracovní doby
 • 02:24:32
  Příklady
 • 02:26:23
  Ukončení pracovní neschopnosti
 • 02:32:07
  Dokumentace vyplacené náhrady mzdy
 • 02:33:45
  Dotazy
 • 02:37:42
  Navrhovaná právní úprava ZP (transpozice směrnice EU)
 • 02:44:40
  Elektronické uzavírání PPV
 • 02:48:03
  Informační povinnosti zaměstnavatele
 • 02:53:19
  Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu
 • 02:57:06
  Dohody o pracích mimo pracovní poměr
 • 03:27:23
  Rodičovská dovolená (§ 196)
 • 03:32:54
  Práce na dálku (§ 317)
 • 03:39:32
  Doručování písemností
 • 03:44:19
  Návrh změny zákona č. 187/2006 Sb. (nárok na ošetřovné)
 • 03:53:39
  Závěr
 • 03:56:27
  Dotazy
 • 04:09:54
  Rozloučení

Ukázky ze školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY pro rok 2023 ZDARMA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

A naše báječné lidské zázemí a podporu během školení

Věrka

Věrka je Vám k dispozici na e-mailu podpora@skoleniproucetni.cz. Pokud byste během online školení potřebovali něco řešit, můžete se s důvěrou na ni obrátit.

Ke školení Vám přidáme bonusy v hodnotě 2 650 Kč ZDARMA

Rádi si své klienty hýčkáme a děláme jim radost. 🙂 

BONUS #2: ELDP V PŘÍKLADECH

Náše velice užitečné video školení s Janou Dorčákovou 

V běžném prodeji  2 150 Kč, pro Vás nyní ZDARMA.

BONUS #3: Slevový kupón

Slevový kupón v hodnotě 500 Kč na jakékoli video školení v naší nabídce.

Dostanete od nás možnost ušetřit 500 Kč, můžete si za ně udělat nějakou radost. 

Pojďme si tedy ještě zopakovat, co vše dostanete

 • Samotné školení
  Online školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY V ROCE 2023, které bude přístupné po dobu aktuálnosti prezentovaných informací (obvykle 6 - 12 měsíců).
 • Video včetně minutové stopáže
  Video školení, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit.
 • Materiály
  Písemné podklady a materiály od lektora v elektronické podobě.
 • Technickou podporu
  V případě jakýchkoliv potíží nám můžete zavolat nebo napsat a my obratem pomůžeme.
 • Bonus v hodnotě 2 150 Kč ZDARMA
  Úspěšné video školení: ELDP V PŘÍKLADECH
 • Bonus v hodnotě 500 Kč ZDARMA
  Slevový kupon v hodnotě 500 Kč na jakýkoliv kurz v naší nabídce.

Teď už Vás určitě zajímá cena

Online školení PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY PRO ROK 2023 získáte spolu se dvěma bonusy v hodnotě  2 650 Kč ZDARMA právě teď za pouhých

2 390 Kč (bez DPH)

2 892 Kč (vč. DPH)

Jak to vše bude probíhat...

Objednáte si školení

Po online objednávce kurzu Vás vyzveme k jejímu zaplacení. Nejrychlejší je platit kartou.

Zaplatíte ho

Po úhradě školení Vám do e-mailu přijde vyúčtovací faktura.

Dostanete přístup
a materiály

E-mailem také obdržíte přístup do členské sekce, kde najdete video školení a veškeré materiály a bonusy.

Školení může začít

Dle Vaší potřeby se můžete začít školit. Pustit si video, pročíst materiály. V případě dotazů se můžete obrátit na podporu.

Těšíme se na Vás na online školení

PŘÍPRAVA NA MZDOVÉ PŘEDPISY

PRO ROK 2023

Ing. Růžena Klímová

LEKTORKA

RNDr. Věra Effenberger

PODPORA