Online školení

Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace

v roce 2020 a pro rok 2021 

 Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

video-online školení    kód kurzu: 2105      1850 Kč

video-online školení

kód kurzu: 2105

1850 Kč

Celodenní školení zaměřené na aktuality v roce 2020 a změny předpisů s účinností od 1.1.2021 

Školení Vám přinese kompletní návod, jak si se všemi těmito změnami poradit.

Celodenní školení o objemu téměř 5 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video a záznam ke školení, navíc získáte písemné podklady odborného, avšak jednoduchého a srozumitelného textu.

Co se na školení dozvíte?

 • Výklad bude zaměřen především na aktuality v roce 2020 a přijaté změny předpisů s účinností od 1.1.2021.
 • Závažná zjištění nově informační povinnost pro všechny p.o. i obce, kraje i DSO, vliv změn zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. na programy veřejnosprávních kontrol hospodaření ÚSC, DSO i p.o. v r. 2020 a účetních závěrek sestavených za r. 2020.
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC, doporučení a stanoviska MFČR i MVČR
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy.
 • Stručná rekapitulace významných změn zákona o DPH přijímaných průběžně v r. 2020 s rozdílnými daty účinnosti změn v r. 2020 i do r. 2021, například zrychlení daňových odpisů, zvýšení limitů pro definici dlouhodobého majetku z hlediska daní odlišně od účetnictví.
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady.
 • Změny v roce 2021
  Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. - Novely daňových zákonů, zejména daň z příjmů – superhrubá mzda, stravenky paušálem a ostatní úpravy přijaté „daňovým balíčkem“ - Novela vyhlášky o FKSP - Novela zákona 250/2000 Sb. i 218/2000 Sb. týkající se dotací i ostatní změny – například zajištění stravování - Připravovaný zákon, který vyloučí ÚSC i p.o z okruhu osob povinně zapisovaných skutečného vlastníka.
 • Očekávané novely předpisů v r. 2021
  Zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje.
 • Odepisování majetku obcí a p.o.
  Platná legislativa v r. 2021, stanoviska MFČR - Účetní odpisy, daňové odpisy - Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku x finanční prostředky na pořízení majetku pro p.o. od zřizovatele, rozdíly v jejich účtování a časovém rozlišování, vliv na výši účetního HV, vliv na základ daně z příjmu. -  Specifika pro odpisy svěřeného majetku zřizovatelem u příspěvkové organizace, pro odpisy vloženého majetku obce jako společníka u obchodních korporací - nutnost prokazovat historii. - Stanovení ceny pro účely případného zdanění bezúplatného nabytí dlouhodobého majetku. - Způsob stanovení reálné hodnoty, přecenění a zastavení odpisů účetních, pokračování odpisů daňových. - Technické zhodnocení -  Příklady výpočtu změny transferového podílu. - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - Odpisy jako zdroj fondu investic u p.o. zřízených ÚSC a FRM u p.o. zřízených státem. - 
 • Praktické příklady

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Územně samosprávní celky
  obce, města, kraje
 • Příspěvkové organizace

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

lektorka

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

ŠKOLENÍM VÁS PROVEDE VELMI ZKUŠENÁ LEKTORKA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA působí jako daňová poradkyně a auditorka. Vystudovala VŠE Praha, šest let po absolutoriu složila auditorské zkoušky, o rok později zkoušku na daňového poradce. V oblasti daní a účetnictví se pohybuje více než 25 let a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti.

Navštivte nás i na sociálních sítích: