Důchodové pojištění v roce 2022/23

Test k ověření znalostí zdarma

Odpovězte na těchto 10 otázek. Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1. 
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 6 500 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

2. 
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

3. 
Poživatel starobního důchodu přiznaného dle § 29 zdp uzavřel se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou ode dne 1. 2. 2022. Náleží tomuto poživateli starobního důchodu výplata důchodu po dobu, kdy pracuje?

4. 
Občan měl ode dne 10. 11. 2021 přiznaný předčasný starobní důchod dle § 31 zdp, důchodový věk dovršuje 10. 12. 2022. Ode dne 1. 3. 2021 do dne 30. 11. 2022 vykonával výdělečnou činnost v pracovním poměru na dobu určitou. Výplata důchodu po uvedenou dobu:

5. 
Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje

6. 
Zaměstnavatel vede evidenci

7. 
Zaměstnavatel dále vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zák. č. 155/1995 Sb.

8. 
Vystavená potvrzení dle bodu 6) a 7) zaměstnavatel

9. 
Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby

10. 
Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel evidenční list