Aktuality v důchodovém pojištění 2023

Test k ověření znalostí zdarma

Odpovězte na otázky a zjistíte, jestli znáte všechny novinky v důchodovém pojištění.

Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1. 
Poživatel starobního důchodu dle § 29 zdp uzavřel od 15. 6. 2023 se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou. Náleží tomuto zaměstnanci výplata starobního důchodu po dobu, kdy pracuje?

2. 
Občan požádal o přiznání předčasného starobního důchodu dle § 31 zdp od 31. 12. 2022, důchodový věk dovršil 26. 3. 2023. Od 31. 12. 2022 do 25. 3. 2023 vykonával výdělečnou činnost v pracovním poměru na dobu neurčitou. Výplata předčasného starobního důchodu po uvedenou dobu:

3. 
Občan požádal o předčasný starobní důchod dle § 31 zdp jeden rok před dovršením důchodového věku. Získal 35 roků pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Vznikne občanovi nárok na tento důchod?

4. 
Občan požádal o starobní důchod dle § 29 zdp dne 1. 5. 2023 s tím, že požaduje přiznání starobního důchodu od dovršení důchodového věku, tj. od 1. 7. 2017. Bude náležet výplata starobního důchodu za celou dobu ode dne vzniku nároku?

5. 
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 4 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

6. 
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 2. 2022 do 31. 8. 2022 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

7. 
Doba v evidenci Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, po kterou občan nepobírá podporu v nezaměstnanosti ani podporu v rekvalifikaci:

8. 
Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?

9. 
Stejnopisy  evidenčních listů jsou zaměstnavatelé povinny

10. 
Mohu si doplatit dobu pojištění před rokem 1996?