Účetní a daňové doklady - opravdu víte vše?

Test k ověření znalostí zdarma

Odpovězte na otázky a zjistíte, jestli znáte všechny novinky v této oblasti.

Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1. 
Neplátce DPH daňový doklad vystavit:

2. 
Daňový doklad a jeho vystavování se řídí právem státu:

3. 
U daňového dokladu nemusí být po celou dobu jeho existence zajištěna:

4. 
Daňový doklad se archivuje nejméně:

5. 
Běžný (Řádný) daňový doklad neobsahuje:

6. 
V případě dovozu zboží ze zahraničí se pro stanovení DPH použije: