Změny zákona o DPH od 1.1.2024

Test k ověření znalostí zdarma

Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1. 
V roce 2023 se uplatňují sazby DPH

2. 
Pro podávání točeného piva platí v roce 2023 sazba DPH ve výši?

3. 
Od 1. 1. 2024 by měla pro podávání točeného piva platit sazba DPH ve výši?

4. 
Limit obratu pro povinnou registraci plátce je v roce 2023 stanoven ve výši?

5. 
Plátce daně může v roce 2023 požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí?

6. 
Může v roce 2023 plátce uplatnit nárok na odpočet při pořízení osobního automobilu?

7. 
Jaká sazba daně platí v roce 2023 pro knihy?

8. 
Jaká sazba daně by měla platit pro knihy od 1. 1. 2024?

9. 
Při opravě základu daně se použije?

10. 
Může být plátcem nájem bytu jinému plátci zdaňován?