Přiznání k dani z příjmů

Test k ověření znalostí zdarma

Správné odpovědi vám pošleme zdarma na váš e-mail.

1. 
Zavedení hlášení osvobozených příjmu nad 5 000 000 Kč je v ČR:

2. 
Jak jsou omezeny výdajové paušály fyzických osob?

3. 
U spoluvlastnictví je možné využít paušální odpočty:

4. 
Zdanění starobního důchodu u důchodců:

5. 
Může fyzická osoba uplatnit cestovní náhrady v souvislosti se svými pracovními cestami?

6. 
Existuje rozdíl mezi účtováním v soustavě jednoduchého účetnictví a daňové evidence?

7. 
Mohou členové rodinných závodů působit bez existence pracovně právních vztahů?

8. 
Musí FO povinně elektronicky komunikovat se správcem daně: