Důchodové pojištění a vedení ELDP v roce 2024

Test k ověření znalostí zdarma

Správné odpovědi vám pošleme zdarma na váš e-mail.

1. 
Je možné doplatit dobu pojištění před rokem 1996?

2. 
Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?

3. 
Doba péče o dítě ve věku do 4 let

4. 
Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se uschovávají

5. 
Zaměstnavatel vede evidenci o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), které vyplácí a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu poskytování těchto náhrad za jednotlivý kalendářní rok a toto potvrzení

6. 
Rozhodný příjem pro vznik účasti na pojištění v roce 2023 a 2024 je

7. 
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 7. 2023 do 31. 5. 2024 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

8. 
Zaměstnanci, který pracoval od 1. 8. 2023 do 31. 5. 2024 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 4 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:

9. 
Občan požádal o předčasný starobní důchod dle § 31 zdp jeden rok před dovršením důchodového věku, tj. 29. 9. 2024. Získal 35 roků pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Vznikne občanovi nárok na tento důchod?

10. 
Občan požádal o předčasný starobní důchod dle § 31 zdp jeden rok před dovršením důchodového věku, tj. 29. 10. 2024. Získal 35 roků pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Vznikne občanovi nárok na tento důchod?

11. 
Poživatel starobního důchodu dle § 29 zdp uzavřel od 1. 4. 2023 se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou. Náleží tomuto zaměstnanci výplata starobního důchodu po dobu, kdy pracuje?

12. 
Může občan podat žádost o důchod online

13. 
Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje

14. 
Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby

15. 
Může poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně pracovat a bude mu náležet výplata tohoto důchodu?

16.