Daň z přidané hodnoty 2023

Test k ověření znalostí zdarma

Uplatňování DPH v roce 2022 a 2023

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře znáte změny pro daň z přidané hodnoty v roce 2023.

Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1. 
Limit obratu pro povinnou registraci plátce je v roce 2022 stanoven ve výši?

2. 
Limit obratu pro povinnou registraci plátce by měl být od roku 2023 stanoven ve výši?

3. 
Hodnotový limit pro přenesení místa plnění do státu spotřeby při prodeji zboží na dálku je stanoven v roční výši?

4. 
Při prodeji zboží na dálku odvádí daň vždy kupující?

5. 
Při dodání zboží, které usnadňuje provozovatele elektronického rozhraní odvádí daň?

6. 
Pro zdravotnické prostředky vymezené v příloze č. 3 k zákonu o DPH ve vazbě na zákon o veřejném zdravotním pojištění platí sazba daně ve výši?

7. 
Dovozem zboží nízké hodnoty se pro účely DPH rozumí dovoz zboží do vlastní hodnoty ve výši?

8. 
Musí být do základu daně při dovozu zboží zahrnováno clo?

9. 
Daň při prodeji zboží na dálku do jiného členského státu může plátce v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa odvádět?

10. 
Použití zvláštního režimu pro cestovní službu je pro poskytovatele cestovní služby při jejím poskytnutí zákazníkovi povinné?

11. 
Při poskytnutí cestovní služby je základem daně?

12. 
Povinnost přiznat daň z cestovní služby vzniká jejímu poskytovateli vždy až ke dni jejího poskytnutí.

13. 
Obchodní společnost, která je plátcem se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, podává kontrolní hlášení

14. 
Plátce může požádat o zrušení registrace nejdříve.

15. 
Dodání zboží z ČR do Velké Británie je pro účely DPH posuzováno jako: