Online školení

Výpočet mzdy, chyby ve výpočtech a jejich opravy ve mzdové účtárně

video-online školení    kód kurzu: 2108    1850 Kč

Ing. Růžena Klímová

Jedná se o celodenní školení o objemu téměř 5 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video záznam školení, navíc získáte písemné podklady odborného, avšak jednoduchého a srozumitelného textu.

Co se na školení dozvíte?

 • Výpočet mzdy (Mzda měsíční, mzda hodinová, Poměrná část měsíční mzdy a harmonogram směn, Práce přesčas a její limity, náhradní volno za přesčas, Práce ve svátek a náhradní volno za svátek, Další obligatorní příplatky, Fakultativní příplatky a vnitřní předpis)

 • Chyby ve výpočtech a jejich oprava ve mzdové účtárně

 • Opravy mzdových výpočtů - Početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku - Chyby v příplatkových mzdách - Časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu - Práce přesčas a kratší pracovní doba

 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění (Časté chyby v odvodu na ZP, Prokazování statusu „pojištěnec státu“...student, poživatel důchodu, atd., Opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného)

 • Odvod pojistného na sociální zabezpečení (Chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek, Opravy chybného odvodu na SZSankce při nedoplatku pojistného, Zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1)

 • Opravy zálohy daně a daně (Opravy z titulu pochybení poplatníka, Opravy z titulu pochybení plátce daně, Prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně, Sankce z titulu nedoplatku daní, Titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl.  zákona č. 280/2009 Sb. )
 • Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance (Přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení, Součinnost vůči soudním exekutorům a insolvečním správcům)
 • Odpovědnost mzdové účetní
 • Dotazy posluchačů

PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Mzdové účetní
 • Personalisty
 • Všechny, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Ing. Růžena Klímová

lektorka

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

ŠKOLENÍM VÁS PROVEDE ZKUŠENÁ LEKTORKA

Ing. RŮŽENA KLÍMOVÁ

Kdo je Ing. Růžena Klímová?

Ing. Růžena Klímová je úžasná, šarmantní dáma s neuvěřitelnými znalostmi, se kterou je opravdu radost spolupracovat. Její ochota, vstřícnost a zaujetí pro práci v tomto oboru je obdivuhodná.

Již více než 20 let se aktivně věnuje  přednáškové a publikační činnosi a dnes přednáší mzdovou problematiku pro mnoho vzdělávacích agentur. Externě působí jako specialista v oblasti odměňování a mzdového účetnictví pro Český rozhlas a Komerční banku Praha.

Externě působí jako specialista v oblasti odměňování a mzdového účetnictví pro Český rozhlas a Komerční banku Praha.Publikační činnost zahájila v r. 2000 nejdříve dílčími příspěvky do odborných časopisů, později i jako autor a spoluautor odborných publikací.V současné době přispívá svými znalostmi do několika odborných časopisů,například Zpravodaj pro mzdové účetní, Mzdy a personalistika, Mzdová účtárna aktuálně,Personální a sociálně právní kartotéka, Mzdová účetní, a několika dalších.

Je autorkou několika odborných titulů – Mzdové a personální checklisty, Mzdové výpočty, Povinnosti mzdové účetní a spoluautorkou odborných publikací MZDY, Encyklopedie mzdového účetnictví, a dalších. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců  poskytuje odborné výklady všem,kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.

V minulosti působila několik let jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, následně pracovala jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V rámci práce na ministerstvu využívala příležitost podávat náměty a připomínky k návrhu zákonů, vyhlášek a nařízení týkajících  se odměňování, daní a pojistného.

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.