Online školení 

Pomůžeme Vám snadno zvládnout téma

VÝPOČET MZDY

chyby ve výpočtech a jejich opravy ve mzdové účtárně

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

LEKTORKA - Specialista na mzdy
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Má více než 40 leté zkušenosti v oblasti mezd a pracovního práva. Mimo jiné pracovala jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR a později také jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V současné době přednáší mzdovou porblematiku a věnuje se publikační činnosti.

Setkáváte se ve své činnosti s problematikou při výpočtu mezd? Zajišťujete personální agendu, řešíte mzdy zaměstnanců, průměrný výdělek zaměstnanců? Zajímají Vás praktické příklady, časté chyby při výpočtech a jejich opravy?

Školení Vám přinese kompletní návod, jak si se všemi těmito změnami poradit. 

Celodenní školení o objemu téměř 5 hodin odborného výkladu.
Objednáním získáte video školení a písemné podklady.

Co se na školení dozvíte?

 • Výpočet mzdy (Mzda měsíční, mzda hodinová, Poměrná část měsíční mzdy a harmonogram směn, Práce přesčas a její limity, náhradní volno za přesčas, Práce ve svátek a náhradní volno za svátek, Další obligatorní příplatky, Fakultativní příplatky a vnitřní předpis)

 • Chyby ve výpočtech a jejich oprava ve mzdové účtárně

 • Opravy mzdových výpočtů - Početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku - Chyby v příplatkových mzdách - Časté omyly v určení poměrné části měsíční mzdy nebo platu - Práce přesčas a kratší pracovní doba

 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění (Časté chyby v odvodu na ZP, Prokazování statusu „pojištěnec státu“...student, poživatel důchodu, atd., Opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného)

 • Odvod pojistného na sociální zabezpečení (Chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek, Opravy chybného odvodu na SZSankce při nedoplatku pojistného, Zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1)

 • Opravy zálohy daně a daně (Opravy z titulu pochybení poplatníka, Opravy z titulu pochybení plátce daně, Prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně, Sankce z titulu nedoplatku daní, Titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl.  zákona č. 280/2009 Sb. )
 • Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance (Přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení, Součinnost vůči soudním exekutorům a insolvečním správcům)
 • Odpovědnost mzdové účetní
 • Dotazy posluchačů

VIDEO ŠKOLENÍ

dostupné kdykoliv a kdekoliv

... stačí být online ...


PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO

 • Mzdové účetní
 • Personalisty
 • Všechny, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob

ŠKOLENÍ PRO VÁS PŘIPRAVILI

Ing. Růžena Klímová

lektorka

Mgr. Jarka Hloužková

administrativní podpora

Petr Juha

obchodní a technické zajištění

 • Jsme vášniví online průvodci ve světě daní, mezd a účetnictví.
  Školíme a pomáháme ostatním dělat jejich práci snadněji.
 • Naším posláním je potřebné informace objevovat,  zjednodušovat a předávat
  vám je srozumitelnou a jednoduchou formou, zrovna tak, jak je ke své práci sami potřebujeme.

VÝHODY ONLINE ŠKOLENÍ

 • Školení je natočeno kamerou a je pořízen na záznam .
  Na obrazovce jsou promítány jednotlivé slajdy. Zároveň můžete sledovat přednášejícího lektora, tak jak můžete vidět v ukázkách.
 • Školení si můžete pustit kdykoliv vám to vyhovuje.
  Ráno, v poledne, večer nebo v noci a díky záznamu sě k němu můžete kdykoliv vracet a zopakovat si potřebné kolikrát budete chtít.
 • Školení si můžete pustit kdekoliv se Vám líbí.
  V pohodlí své kanceláře, u krbu či pod peřinou, kdekoliv budete chtít.
 • Nehrozí Vám žádné riziko, že školení zameškáte.
  V případě nečekaných překážek si záznam můžete pustit, kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • Získáte trvalý záznam z tohoto videoškolení .
  Kdykoliv tak máte možnost se k látce vrátit, najít si potřebné, či si získané informace zopakovat.
 • Získáte přístup ke stažení kompletních písemných materiálů.
  Podklady si můžete vytisknout a dělat si poznámky během přednášky přímo k danému tématu.
 • Školení si můžete rozdělit na kratší časové úseky.
  Záznam je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 5 hodin prezentace. To je velmi dlouhá doba na udržení pozornosti. Písemné materiály obsahují časový harmonogram, podle kterého si snadno najdete začátek jednotlivých témat.