Online školení 

Pomůžeme Vám snadno zvládnout téma 

Jak aktuálně na DPP a DPČ 

Zaměstnáváte brigádníky na dohodu o provedení práce popř. na dohodu o pracovní činnosti?

Chcete vědět o všech změnách, které jsou právě platné?

Připravili jsme pro vás důležité online školení, které byste rozhodně měli mít po ruce, pokud zaměstnáváte brigádníky.

Ukázky ze školení Jak aktuálně na DPP a DPČ ZDARMA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Na školení o DPP a DPČ Vás čeká několik témat

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti

 • Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ,
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

Zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
 • podmínky ZMR,
 • ohlašovací povinnosti vůči OSSZ,
 • účast na NP a odvod pojistného,
 • ZMR u dohody o pracovní činnosti,
 • ZMR u pracovního poměru,
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů, atd.
 • dávky nemocenského pojištění u ZMR,
 • rozhodné období u ZMR,
 • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období,
 • souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou, souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci.

Transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy

Směrnice EU č. 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob

 • Rodičovská dovolená
 • Flexibilní  čerpání  rodičovské dovolené
 • Nepřenositelná část rodičovské dovolené
 • Otcovská poporodní péče
 • Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné  (pečovatelská dovolená)
 • Pružné uspořádání práce

Směrnice EU č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU

 • Informační povinnosti zaměstnavatele do 7 kal. dnů
 • Potvrzení o splnění informační povinnosti – analogově i elektronicky
 • Žádost o přechod na jistější formu zaměstnání (z DPP na PP, z DPČ na PP)
 • Podstatné změny v podmínkách u DPP a DPČ
  • Referenční dny a hodiny
  • Lhůta pro oznámení výkonu práce („směna“)
  • Lhůta pro zrušení plánované „směny“
  • Náhrada odměny za zrušenou „směnu“
  • Možnost smluvní volnosti výkonu práce mimo referenční dny a hodiny

Školením Vás provede zkušená lektorka:

Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Specialista na mzdy
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Má více než 40 leté zkušenosti v oblasti mezd a pracovního práva. Mimo jiné pracovala jako vedoucí mzdového oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR a později také jako ministerský rada - metodik a specialista v oblasti zdravotního a nemocenského pojištění. V současné době přednáší mzdovou porblematiku a věnuje se publikační činnosti.

MPSV sice odložilo změnu zákoníku práce, ovšem dle směrnice EU byla ČR povinna provést transpozici principů uvedených ve směrnici EU nejpozději do 1.8.2022. Změny nás tak v brzké době čekají. Proto budeme na školení hovořit v úvahách, které se v budoucnu patrně budou muset přijmout.

VIDEO ŠKOLENÍ

dostupné kdykoliv a kdekoliv

... stačí být online ...


Komu školení o změnách v DPP a DPČ pomůže?

 • mzdovým účetním;
 • personalistům;
 • zaměstnavatelům;
 • daňovým poradcům;
 • auditorům;
 • a ostatním, kteří se zajímají o mzdovou a personální agendu

Na školení o změnách v DPP a DPČ se dozvíte:

Referenční dny a hodiny

Že zaměstnavatel je povinnen včas a s předstihem rozvrhovat pracovní dobu i u DPP a DPČ.

Náhrada

Kdy má zaměstnanec právo na odměnu za zrušenou "směnu".

Lékařská prohlídka

Kdy je potřeba mít vstupní lékařskou prohlídku u DPP a DPČ.

Online školení je pro vás vhodné pokud...

 • ... nemáte čas za kvalitními kurzy někam cestovat.
 • ... nechcete sami dané informace vyhledávat.
 • ... Vám nevyhovuje někde 5 hodin sedět a poslouchat.
 • .. si potřebuje jet svým tempem a k videím se vracet.

Toto školení oceníte, pokud ...

 • ... zaměstnáváte osoby na DPP či DPČ.
 • ... chcete vědět, jaké změny jsou v této oblasti platné a co se v brzké době chystá.
 • ... chcete se vyvarovat chyb nebo dokonce sankcím.

Naše školení jsou ověřená desítkami klientů a firem

Dává nám to punc věrohodnosti a Vám záruku spokojenosti

Ráda se k vám vracím, absolvovala jsem u vás již několik prezenčních školení a cítila jsem se tam vždy dobře. Školení jsou kvalitně organizovaná se skvělými lektory. Nyní jsem poprvé zkusila zvolit formu online školení (z kanceláře) a moc se mi to líbilo.
Iveta K.Účetní
Bylo fajn, že školení proběhlo formou online, že jsem nemusela v mrazivém počasí nikam cestovat a brzo vstávat. Vlastně celkově oceňuji fakt, že jsem školení mohla absolvovat z pohodlí domova, neboť v současné době musím být doma s dětmi.
Simona J.Účetní
Zúčastnila jsem se vašeho online školení poprvé a chci vám sdělit, že jsem byla maximálně spokojena. Chválím především skvělého lektora, organizaci i technickou podporu. Rozumné jsou i ceny vašich seminářů. Momentálně mám vybrané tři další kurzy.
Ladislava K.účetní

Jaké výhody má pro Vás naše online školení?

Video školení

Školení je ve formě videa, které si můžete pustit, kdy se Vám to bude hodit. A kdykoliv si můžete dát "pauzu".

Opakování

Školení si můžete pustit kolikrát bude potřeba. Na jednotlivá témata přeskočíte díky minutové stopáži.

Materiály, podklady

Všechny materiály a podklady ke školení budete mít pohromadě v členské sekci, nemusíte se bát, že je někde ztratíte.

Podpora

Pokud by náhodou něco nefungovalo, tak jak má, můžete se obrátit na naši podporu, která Vám bude k dispozici.

Zpětná vazba o Vašich znalostech

Všechno si totiž můžete procvičit ve znalostních testech (s odpověďmi na otázky), které také získáte.

Nemusíte nikam cestovat

Ke školení se můžete připojit z pohodlí domova, nebo z kanceláře.

Určitě také oceníte podrobnou minutovou stopáž videa

Video je velmi komplexní, zahrnuje bezmála 4 hodiny prezentace. Je velmi těžké udržet pozornost tak dlouho. Díky minutové stopáži si můžete školení rozdělit na kratší úseky, dle vlastních potřeb.

MINUTOVÁ STOPÁŽ:

 • 00:00:00
  Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování
 • 00:12:16
  Info k zaměstnávání Ukrajinců (zdravotní pojištění)
 • 00:20:05
  Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU)
 • 01:13:56
  1. Dohoda o provedení práce
 • 01:22:17
  2. Dohoda o pracovní činnosti
 • 01:54:53
  3. Společná ustanovení DPP a DPČ
 • 02:00:07
  4. Zápočtový list
 • 02:06:24
  5. Průměrný a pravděpodobný výdělek u dohod
 • 02:11:00
  6. Složitosti výpočtů průměrných výdělků
 • 02:26:53
  7. Odměňování zaměstnanců
 • 02:33:46
  8. Osobní údaje u dohod
 • 02:39:10
  9. Kdy uzavřít DPP nebo DPČ?
 • 02:40:29
  10. Zdravotní a nemocenské pojištění
 • 02:44:07
  11. Zdanění příjmů i dohod
 • 02:45:04
  12. ELDP u dohod
 • 02:45:43
  13. Zákonné pojištění
 • 02:46:48
  14. Vstupní prohlídky u DPP a DPČ
 • 02:49:14
  15. Nemocenské pojištění
 • 02:50:54
  Nové povinnosti od 1.4.2022
 • 02:53:09
  16. Stravenkový paušál
 • 02:54:21
  17. Náhrada odměny u dohod
 • 02:56:36
  Formuláře pro ÚP
 • 03:07:09
  Zaměstnání malého rozsahu a soc.poj.
 • 03:15:15
  Fiktivní harmonogram
 • 03:16:31
  ZMR a zdravotní pojištění
 • 03:18:58
  ZMR a daně z příjmů
 • 03:24:04
  Rozloučení

Ukázky ze školení Jak aktuálně na DPP a DPČ ZDARMA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

A naše báječné lidské zázemí a podporu během školení

Věrka

Věrka je Vám k dispozici na e-mailu podpora@skoleniproucetni.cz. Pokud byste během online školení potřebovali něco řešit, můžete se s důvěrou na ni obrátit.

Pojďme si tedy ještě zopakovat, co vše dostanete

 • Samotné školení
  Online školení Jak aktuálně na DPP a DPČ, které bude přístupné po dobu aktuálnosti prezentovaných informací.
 • Video včetně minutové stopáže
  Video školení, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit.
 • Materiály
  Písemné podklady a materiály od lektora v elektronické podobě.
 • Technickou podporu
  V případě jakýchkoliv potíží nám můžete zavolat nebo napsat a my obratem pomůžeme.

Teď už Vás určitě zajímá cena

Online školení Jak aktuálně na DPP a DPČ získáte právě teď za pouhých

2 390 Kč (bez DPH)

Jak to vše bude probíhat...

Objednáte si školení

Po online objednávce kurzu Vás vyzveme k jejímu zaplacení. Nejrychlejší je platit kartou.

Zaplatíte ho

Po úhradě školení Vám do e-mailu přijde vyúčtovací faktura.

Dostanete přístup
a materiály

E-mailem také obdržíte přístup do členské sekce, kde najdete video školení a veškeré materiály a bonusy.

Školení může začít

Dle Vaší potřeby se můžete začít školit. Pustit si video, pročíst materiály. V případě dotazů se můžete obrátit na podporu.

Těšíme se na Vás na online školení

Jak aktuálně na DPP a DPČ

Ing. Růžena Klímová

LEKTORKA

RNDr. Věra Effenberger

PODPORA