1. 
Jak označujeme cizí měnu v hotovosti?

2. 
Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?

3. 
Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele jedná-li se o podnikatele?

4. 
Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?

5. 
Musí být o fyzické inventuře pokladní hotovosti proveden zápis?

6. 
Platí povinnost provedení inventarizace pokladní hotovosti pouze jednou za účetní období?

7. 
Musí být provedena inventura pokladní hotovosti výhradně k rozvahovému dni?

8. 
Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?

9. 
V jaké měně musí být uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?

10. 
Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?