Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

KDO MÁ POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

již 9.10.2023 od 13:00 hod.

1. 
Který údaj nepatří mezi povinné náležitosti opravného daňového dokladu u DPH?

2. 
Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?

3. 
Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele, jedná-li se o podnikatele?

4. 
Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?

5. 
Částka zaokrouhlení na daňovém dokladu u DPH podléhá dani?

6. 
Lze vystavit souhrnný daňový doklad u DPH za jedno samostatné zdanitelné plnění a jednu nebo více úplat?

7. 
Jaká je standardní nejdelší doba splatnosti faktur podle občanského zákoníku?

8. 
Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?

9. 
V jaké měně musíbýt uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?

10. 
Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?