Znáte mzdové novinky 2021?

Test pomocí deseti rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete ve mzdových novinkách pro rok 2021.

Nejde o žádný odborný průzkum, výsledek proto berte s rezervou.

Výsledky jsou zdarma.

1
Může si OSVČ požádat o vstup do paušálního režimu během roku 2021?
2
Jak se zdaňuje náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti?
3
Jaká je hranice příjmů pro zaměstnání malého rozsahu pro rok 2021?
4
Jaké je solidární zvýšení zálohy daně z příjmů v roce 2021?
5
Jaká je minimální měsíční mzda stanovená od 1.1.2021?
6
Kdy zaměstnanec i zaměstnavatel zjistí, jaký skutečný nárok na dovolenou má zaměstnanec v roce 2021?
7
Je pravda, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se do dovolené? Zde napište text vaší otázky
8
Jak dlouho je třeba archivovat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění u zaměstnanců, kteří nejsou poživateli starobního důchodu?
9
Je možné při insolvenci dlužníka postihnout jeho daňový bonus?
10
Jaká je nejvýhodnější cena stravenky v roce 2021?