Znáte mzdové novinky 2021?

Test pomocí deseti rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete ve mzdových novinkách pro rok 2021.

Nejde o žádný odborný průzkum, výsledek proto berte s rezervou.

Výsledky jsou zdarma.

1. 
Může si OSVČ požádat o vstup do paušálního režimu během roku 2021?

2. 
Jak se zdaňuje náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti?

3. 
Jaká je hranice příjmů pro zaměstnání malého rozsahu pro rok 2021?

4. 
Jaké je solidární zvýšení zálohy daně z příjmů v roce 2021?

5. 
Jaká je minimální měsíční mzda stanovená od 1.1.2021?

6. 
Kdy zaměstnanec i zaměstnavatel zjistí, jaký skutečný nárok na dovolenou má zaměstnanec v roce 2021?

7. 
Je pravda, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se do dovolené? Zde napište text vaší otázky

8. 
Jak dlouho je třeba archivovat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění u zaměstnanců, kteří nejsou poživateli starobního důchodu?

9. 
Je možné při insolvenci dlužníka postihnout jeho daňový bonus?

10. 
Jaká je nejvýhodnější cena stravenky v roce 2021?