1. Jak označujeme cizí měnu v hotovosti?
2. Patří mezi náležitosti daňového dokladu u DPH otisk razítka?
3. Musí být na faktuře uvedeno IČO dodavatele jedná-li se o podnikatele?
4. Které doklady se musí povinně uschovávat po dobu 10 let?
5. Musí být o fyzické inventuře pokladní hotovosti proveden zápis?
6. Platí povinnost provedení inventarizace pokladní hotovosti pouze jednou za účetní období?
7. Musí být provedena inventura pokladní hotovosti výhradně k rozvahovému dni?
8. Může být vyhotoven účetní doklad v technické (elektronické) formě?
9. V jaké měně musí být uveden údaj o základu daně na daňovém dokladu u DPH?
10. Může být zjednodušený daňový doklad u DPH vystaven za plnění maximálně do 10 000 Kč?