Vyznáte se dobře v účtování USC a PO?

Test pomocí 10 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti účetnictví obcí a příspěvkových organizací.

Správné odpovědi jsou zdarma.

1. Způsob hospodaření příspěvkových organizací:
2. Účetní závěrka po musí být schválena předepsaným způsobem
3. Inventarizaci majetku a závazků provádí PO v souladu s
4. Podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést PO
5. PO se širokým základem DPPO jsou
6. Maximální doba splatnosti pohledávek u měst obcí či státních úřadů
7. Příspěvková organizace člení faktury na vstupu podléhající DPH následujícím způsobem
8. Identifikovaná osoba vzniká za předpokladu, že
9. PO je plátcem silniční daně z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti za předpokladu, že:
10. Kdy je povinné účtování v podrozvaze?