Správné odpovědi testu

Jak na dotační programy pro neziskové organizace

z účetního hlediska

1) Jaký je rozdíl mezi dotací a darem?

b) Dotace plyne od státu, samosprávních celků a podobných 

2) Co není dotací?

c) Příspěvek na provozní náklady od organizace, která získává prostředky ze soukromého sektoru (z propagace, vstupného, atd).

3) Kdy účtuji o dotaci?

c) V momentu existujícího nezpochybnitelného právního nároku.

4) Přijmu-li provozní dotaci na období 6/2023 – 5/2024. Jak budu vykazovat výnos z dotace? Dotace na bankovní účet dorazila v 7/2023. Vyúčtování dotace proběhne 5/2024.

d) Musím dodržet akruální princip. To znamená, že výnos z dotace budu časově rozlišovat dle spotřebovaných nákladů.

5) Jsou přijaté dotace a dary předmětem daně z příjmů právnických osob?

b) Ne, dary i dotace nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob. Jsou od daně osvobozeny.

6) V případě, že bude nezisková organizace účtovat o výnosu z dotace, do jaké činnosti jej zařadí?

a) Hlavní činnost.

7) Jak neziskové organizace účtují o pořízení majetku prostřednictvím dotace?

c) Hodnotu pořízení majetku nesnižují. Hodnotu dotace účtují na účet vlastního jmění spolku. Následně tuto hodnotu rozpouštějí do provozních výnosů.

8) Měla by nezisková organizace vykazovat dotace v příloze účetní závěrky?

d) Ano, měl by zveřejnit jak všeobecný popis, tak i informace o přijatých dotacích (zdroj účel, popis, výše dotace).

9) V případě, že neziskové organizaci vznikne povinnost vrátit část nebo celou dotaci a dozví se o tom až po datu účetní závěrky, může opravu zaúčtovat v současném období?

c) Ano, ale musí prokázat, že se o vrácení dotace dozvěděla po datu účetní závěrky.

10) Která interpretace České národní účetní rady nehovoří o dotacích?

d) NÚR I-35

Chcete mít vše ohledně účtování dotací v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení 

 

Jak na dotační programy pro neziskové organizace >>