Správné odpovědi testu

Uplatňování DPH v roce 2022 a 2023

1. Limit obratu pro povinnou registraci plátce je v roce 2022 stanoven ve výši?

b) 1 000 000 Kč

2. Limit obratu pro povinnou registraci plátce by měl být od roku 2023 stanoven ve výši?

a) 2 000 000 Kč

3. Hodnotový limit pro přenesení místa plnění do státu spotřeby při prodeji zboží na dálku je stanoven v roční výši?

a) 10 000 EUR

4. Při prodeji zboží na dálku odvádí daň vždy kupující?

b) ne

5. Při dodání zboží, které usnadňuje provozovatele elektronického rozhraní odvádí daň?

b) provozovatel elektronického rozhraní

6. Pro zdravotnické prostředky vymezené v příloze č. 3 k zákonu o DPH ve vazbě na zákon o veřejném zdravotním pojištění platí sazba daně ve výši?

b) 15 %

7. Dovozem zboží nízké hodnoty se pro účely DPH rozumí dovoz zboží do vlastní hodnoty ve výši? (vyberte jednu z možností)

b) 150 EUR

8. Musí být do základu daně při dovozu zboží zahrnováno clo?

a) ano

9. Daň při prodeji zboží na dálku do jiného členského státu může plátce v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa odvádět?

c) v režimu EU

10. Použití zvláštního režimu pro cestovní službu je pro poskytovatele cestovní služby při jejím poskytnutí zákazníkovi povinné?

a) ano

11. Při poskytnutí cestovní služby je základem daně?

c) přirážka poskytovatele cestovní služby

12. Povinnost přiznat daň z cestovní služby vzniká jejímu poskytovateli vždy až ke dni jejího poskytnutí.
(vyberte ano nebo ne)

b) ne

13) Obchodní společnost, která je plátcem se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, podává kontrolní hlášení.

a) měsíčně

14) Plátce může požádat o zrušení registrace nejdříve.

b) 12 měsíců od dne, kdy se stal plátcem

15) Dodání zboží z ČR do Velké Británie je pro účely DPH posuzováno.

b) vývoz zboží

Chcete mít doklady a účtování i v roce 2023 bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Novela zákona o DPH od 1.1.2023 >>

 

Dozvíte se například:

2.000.000 Kč

Jaký je nový roční limit pro povinnou registraci k DPH.

Prodej zboží na dálku

Jaké je místo plnění a jak uplatňovat DPH při prodeji zboží na dálku.

Aktuální problémy

Jaké jsou aktuální problémy při správě DPH v tuzemsku.