Správné odpovědi testu

Znáte všechny důležité novinky zákoníku práce?

1. Víte, že se rozšiřuje povinná informace vůči zaměstnanci?

c) Rozšiřuje se informační povinnost vůči zaměstnancům pracujícím na základě pracovního poměru a stanoví se nová informační povinnost vůči zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

2. V jaké lhůtě je zaměstnavatel povinen informační povinnost splnit?

Do 7 kalendářních dnů u všech pracovněprávních vztahů.

3. Jakou formou musí být informační povinnost splněna?

c) Informace musí být učiněna písemně formou digitální nebo analogovou.

4. Lze uzavírat pracovněprávní vztahy elektronicky? Pokud ano, jaké další povinnosti zaměstnavateli vznikají?

c) Jsou-li PPV uzavřeny elektronicky, je zaměstnavatel povinen zaslat jejich vyhotovení na vlastní elektronickou adresu zaměstnance, kterou zaměstnanec pro tyto účely zaměstnavateli písemně sdělil.

5. V rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr bude nutné poskytovat příplatkové odměny:

a) Za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích, za práci ve svátek a za práci v ztíženém pracovním prostředí.

6. Bude zaměstnavatel povinen u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poskytovat náhradu odměny, pokud zaměstnanci nepřidělí práci?

b) Bude povinen v každém případě, pokud se bude jednat o plánovanou směnu, v rámci níž práci nepřidělil.

7. Bude zaměstnavatel povinen u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poskytovat náhradu odměny i při dalších osobních překážkách v práci dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.?

a) Zaměstnavatel bude povinen poskytnout při důležitých překážkách v práci pracovní volno bez náhrady příjmu. Jen v případě dočasné pracovní neschopnosti, pokud dohoda založila účast na nemocenském pojištění, náhradu odměny za dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN.

8. Vznikne zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nárok na dovolenou?

b) Nárok na dovolenou vznikne v případě, jsou -li splněny podmínky, které stanoví zákoník práce pro zaměstnance pracující v rámci pracovního poměru.

9. Jak se bude řešit úvazek v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kdy bude sjednán výkon práce maximálně 15 hodin nebo maximálně 20 hodin, atp.?

c) U všech zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zavádí pro výpočet nároku na dovolenou fiktivní úvazek 20 hodin v týdnu.

10. V jaké výši se bude poskytovat náhrada odměny při čerpání dovolené v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr?

c) Náhrada odměny bude poskytnuta ve výši průměrného hodinového výdělku. Nebudou-li splněny podmínky pro výpočet skutečného průměrného hodinového výdělku, použije se pravděpodobný výdělek tak jako u pracovního poměru.

Chcete mít vše ohledně zaměstnanců v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Novela zákoníku práce od 1.9.2023 >>