Správné odpovědi testu

Účetní a daňové doklady - opravdu víte vše?

1. Neplátce DPH daňový doklad vystavit:

Nemůže

2. Daňový doklad a jeho vystavování se řídí právem státu:

Poskytovatele plnění

3. U daňového dokladu nemusí být po celou dobu jeho existence zajištěna:

Transparentnost

4. Daňový doklad se archivuje nejméně:

10 let

5. Běžný (Řádný) daňový doklad neobsahuje:

Cenu celkem

6. V případě dovozu zboží ze zahraničí se pro stanovení DPH použije:

Celní kurz

Chcete mít vše ohledně účetních a daňových dokladů  v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Účetní a daňové doklady >>