Správné odpovědi testu

Změny zákona o DPH od 1.1.2024

1.  V roce 2023 se uplatňují sazby DPH
 
 10 %, 15 % a 21 %

2.  Pro podávání točeného piva platí v roce 2023 sazba DPH ve výši

10 %

3.  Od 1. 1. 2024 by měla pro podávání točeného piva platit sazba DPH ve výši
 
 21 %

4.  Limit obratu pro povinnou registraci plátce je v roce 2023 stanoven ve výši
 
 2 000 000 Kč

5.  Plátce daně může v roce 2023 požádat o zrušení registrace nejdříve po uplynutí

 1 roku
 
6.  Může v roce 2023 plátce uplatnit nárok na odpočet při pořízení osobního automobilu?
 
 ano

7.  Jaká sazba daně platí v roce 2023 pro knihy?
 
 10 %

8.  Jaká sazba daně by měla platit pro knihy od 1. 1. 2024?
 
 osvobození od daně (0 %)

9.  Při opravě základu daně se použije
 
 sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění

10.  Může být plátcem nájem bytu jinému plátci zdaňován?
 
 ne

Chcete mít vše ohledně DPH v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

DPH V ROCE 2024 >>